Fotolabus - instrukcja obsługi

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Przeglądanie zdjęć
 3. Tworzenie albumu
 4. Zarządzanie albumami
 5. Zmień widok
 6. Podgląd zdjęcia
 7. Szczegóły zdjęcia
 8. Edycja zdjęcia
 9. Operacje graficzne
 10. Korekcje
 11. Wybór laboratorium
 12. Tworzenie zamówienia
 13. Przeglądanie historii zamówień
 14. Raport zamówienia
 15. Potwierdzenie zamówienia
 16. Logowanie
 17. Rejestracja nowego użytkownika
 18. Przypomnienie hasła
 19. Wysyłanie plików

Wprowadzenie

Witamy w pomocy dla użytkowników programu „Fotolabus”.

Program łączy w sobie prostotę obsługi oraz maksimum możliwości. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi nawet początkujący użytkownik komputera nie będzie miał najmniejszych problemów z korzystania z aplikacji i zamówienia zdjęć. Na każdym etapie korzystania z programu możesz skorzystać z przyjaznej pomocy.

Przeglądanie zdjęć

W sekcji „Wybierz katalog” nawigując po drzewie katalogów wybierz katalog, w którym znajdują się zdjęcia, które chcesz poddać edycji lub przenieść do albumu a następnie wysłać do fotolabu.

Zdjęcia z danego katalogu zostaną automatycznie wczytane i wyświetlone w postaci miniaturek w sekcji „Zawartość katalogu’.

W każdej chwili możesz zmienić widok wyświetlanych zdjęć i przejść do widoku listy.

Po podświetleniu miniaturki w sekcji „Zawartość katalogu” wyświetlane są informacje szczegółowe na temat wybranego pliku.

Tworzenie albumu

Program „Fotolabus” pozwala w łatwy i szybki sposób tworzyć nowe albumy ze zdjęciami i zarządzać ich zawartością. Tak stworzony album możesz przesłać do laboratorium fotograficznego i zlecić wykonanie stworzonego przez siebie zamówienia bądź zapisać na dysku.

Tworzenie albumu polega na dodawaniu do niego wybranych przez nas zdjęć z sekcji „Zawartość katalogu”. Dodane zdjęcia możesz w każdej chwili usunąć z albumu.

Możesz zaznaczyć wszystkie pliki przy pomocy przycisku „Zaznacz wszystkie” lub tylko wybrane przez Ciebie zdjęcia. W tym celu zaznacz kwadracik znajdujący się na dole, po lewej stronie miniaturki zdjęcia. Jeśli chcesz odznaczyć wszystkie zdjęcia kliknij przycisk „Odznacz wszystkie”. Możesz także skorzystać w opcji odwracania zaznaczenia dostępnej w menu Edycja -> Odwróć zaznaczenie.

Zdjęcia mogą być przenoszone do albumu na kilka różnych sposobów:

1.Przy pomocy przycisku „Dodaj wszystkie” – kliknięcie na ten przycisk spowoduje, ze do albumu zostaną przeniesione wszystkie zdjęcia znajdujące się w wyświetlanym katalogu.

2.Przy pomocy przycisku „Dodaj wybrane” – funkcja ta pozwala na przeniesienie do albumu tylko wybranych plików (pliki z zaznaczonym polem

3.Przeciągnięcie myszką zdjęcia, które jest podświetlone.

Zdjęcia mogą być usuwane z albumu na dwa sposoby:

1.Przy pomocy przycisku „Usuń wszystkie” – kliknięcie na ten przycisk spowoduje, że z albumu zostaną skasowane wszystkie zdjęcia

2.Przy pomocy przycisku „Usuń wybrane” – funkcja ta pozwala na usunięcie z albumu tylko wskazanych plików (pliki z zaznaczonym polem

Zarządzanie albumami

Aby ułatwić Tobie przeglądanie zdjęć znajdujących się w albumie wprowadzona została funkcja sortowania zdjęć. Pliki mogą zostać posortowane:

 • Alfabetycznie po nazwie
 • Pod względem wielkości
 • Według daty utworzenia

Stworzony album możesz w każdej chwili zapisać na dysku przy pomocy przycisku „Zapisz”

Możesz także otworzyć istniejący już album korzystając z opcji „Otwórz”

Istnieje także możliwość stworzenia nowego pustego albumu przy pomocy przycisku „Nowy”

W lewym dolnym rogu widoczne jest podsumowanie albumu.

Zmień widok

Aby ułatwić przeglądanie oraz wybór zdjęć wprowadzono możliwość zmiany widoku.

Funkcja ta umożliwia Ci pracę z fotografiami w dwóch trybach.Po lewej stronie okna programu zobaczysz podgląd Twoich zdjęć w wybranym przez Ciebie trybie.

1.Widok miniatur

Zdjęcia wyświetlane są w postaci miniaturek.

Widok miniatur jest widokiem domyślnym ustawianym przy starcie programu.

Widok miniatur włączamy przy pomocy przycisku „Miniatury”

lub wybierając z menu: Widok -> Miniatury

2.Widok listy

Zdjęcia wyświetlane są w postaci szczegółowej listy plików.

Widok listy włączamy przy pomocy przycisku „Lista”

lub wybierając z menu Widok -> Lista

Na liście zobaczysz informacje o swoich plikach:

 • Nazwę
 • Rozmiar (wielkość w kilobajtach)
 • Datę utworzenia

Możesz wybrać sposób sortowania listy plików klikając na "Nazwę", "Rozmiar" albo "Datę". Pomoże ci to zarządzać swoimi plikami i ułatwi z nimi pracę.

Podgląd zdjęcia

Jeśli chcesz dokładnie przyjrzeć się wybranemu zdjęciu możesz skorzystać z opcji podglądu. Podgląd danego zdjęcia możemy włączyć na trzy sposoby:

 • Klikając dwukrotnie na wybraną miniaturkę
 • Wybierając z menu: Zdjęcie -> Podgląd
  (opcja dostępna tylko dla zdjęć znajdujących się w albumie)
 • Klikając na przycisk:

  (opcja dostępna tylko dla zdjęć znajdujących się w albumie)

Wybrane zdjęcie zostanie otworzone w nowym oknie.

Rozmiar zdjęcia zostanie automatycznie dostosowany do obszaru wyświetlania

Pod zdjęciem na pasku zadań znajdują się dostępne opcje:

Aby powiększyć podgląd zdjęcia kliknij przycisz "Powiększ"

Aby pomniejszyć podgląd zdjęcia kliknij przycisk "Pomniejsz"

Aby dopasować podgląd zdjęcia do aktualnego rozmiaru okna podglądu kliknij przycisk "Dopasuj"

Aby wyświetlić zdjęcie w pełnym rozmiarze kliknij przycisk „1:1”

Powiększaniem i pomniejszaniem zdjęcia można również sterować przy pomocy suwaka.

Procent bieżącego pomniejszenia bądź powiększenia jest wyświetlany w lewym dolnym rogu w polu „Widok”.

Szczegóły zdjęcia

Jeśli chcesz zobaczyć bardzo szczegółowe informacje dotyczące wybranego zdjęcia możesz skorzystać z opcji Szczegóły. Wyświetlenie informacji o danym zdjęciu możemy włączyć na dwa sposoby:

 • Wybierając z menu: Zdjęcie -> Szczegóły
  (opcja dostępna tylko dla zdjęć znajdujących się w albumie)
 • Klikając na przycisk:

   (opcja dostępna tylko dla zdjęć znajdujących się w albumie)

Następujące informacje zostaną wyświetlone w nowym oknie:

 • Nazwa pliku
 • Lokalizacja na dysku,
 • Rozdzielczość
 • Rozmiar (podany w kb)
 • Data utworzenia oraz ostatniej modyfikacji zdjęcia
 • Informacje dodatkowe pochodzące z pliku exif

Edycja zdjęcia

Często przed wysłaniem zdjęć do laboratorium fotograficznego poddajemy je drobnej obróbce graficznej. Dzięki wbudowanemu w programie „Fotolabus” modułowi edycji możesz szybko i sprawnie sam modyfikować swoje zdjęcia.

Okno edycji zostało podzielone na dwie części.

Po lewej stronie znajdują się dostępne w trybie edycji funkcje.

Możesz zastosować kilka efektów do jednego zdjęcia. Jeśli jesteś zadowolony z wyniku swojej pracy i chcesz zapisać zdjęcie kliknij ikonę "Zapisz".

Jeśli nie jesteś przekonany co do uzyskanego efektu, w każdym momencie możesz anulować wszystkie wprowadzone zmiany klikając w ikonę "Resetuj".

Możesz także anulować ostatnio wprowadzoną zmianę klikając ikonę „Cofnij”

Po prawej stronie zostanie w głównym polu zostanie wyświetlone aktualnie edytowane zdjęcie.

Rozmiar zdjęcia zostanie automatycznie dostosowany do obszaru wyświetlania

Korzystając z paska miniatur umieszczonego na górze możesz szybko i sprawnie wybierać kolejne pliki z albumu do edycji.

Przycisk

wczytuje do edycji poprzednie zdjęcie z albumu

Przycisk

wczytuje do edycji kolejne zdjęcie z albumu

Pod zdjęciem na pasku zadań znajdują się dostępne opcje:

Aby powiększyć podgląd zdjęcia kliknij przycisz "Powiększ"

Aby pomniejszyć podgląd zdjęcia kliknij przycisk "Pomniejsz"

Aby dopasować podgląd zdjęcia do aktualnego rozmiaru okna podglądu kliknij przycisk "Dopasuj"

Aby wyświetlić zdjęcie w pełnym rozmiarze kliknij przycisk „1:1”

Powiększaniem i pomniejszaniem zdjęcia można również sterować przy pomocy suwaka.

Procent bieżącego pomniejszenia bądź powiększenia jest wyświetlany w lewym dolnym rogu w polu „Widok”.

Operacje graficzne

Specjalnie dla Ciebie program został wyposażony w szereg najróżniejszych narzędzi graficznych, które pomogą przy realizowaniu zamierzonego efektu. Dla Twojej wygody dostępne narzędzia zostały pogrupowane i umieszczone w jednej z trzech grup:

1.Korekcje (przycisk )

Dostępne funkcje:

 • Korekcja jasność/kontrast
 • Korekcja barwa/nasycenie
 • Balans kolorów
 • Poziomy

2.Transformacje (przycisk )

Dostępne funkcje:

 • Obroty: w prawo, w lewo, o 180 stopni
 • Odwracanie: w pionie, w poziomie, razem
 • Skalowanie

3.Filtry (przycisk )

Dostępne funkcje:

 • Konwersja na skalę szarości
 • Sepia
 • Efekt negatywu zdjęcia
 • Rozmycie: średnie (mediana), zwykłe, gaussowskie
 • Wyostrzanie: zwykłe, mocne wyostrzanie
 • Filtry specjalne: szum, detekcja krawędzi, pikselowanie, płaskorzeźba

Korekcje

W tej grupie znajdują się wszystkie operacje pozwalające skorygować parametry zdjęcia takie jak kontrast czy kolory.

1.Jasność/kontrast

Funkcja ta umożliwia zmianę jasności obrazu i ustawienie kontrastu. Wybierz zdjęcie, na którym chcesz wyregulować jasność i kontrast a następnie z menu „Korekcja” wybierz tę funkcję.

W wyświetlonym oknie wyreguluj suwaki "Jasność" oraz "Kontrast" w celu uzyskania najlepszego efektu.

Możesz użyć przycisku „Resetuj” aby zresetować ustawienia suwaków do wartości początkowych.

Kliknij przycisk „Zastosuj” aby zaakceptować ustawienia lub przycisk „Anuluj” aby zrezygnować z regulacji.


2.Barwa/Nasycenie

Funkcja ta umożliwia zmianę barwy, nasycenia oraz jasności obrazu. Wybierz zdjęcie, na którym chcesz wyregulować barwę, nasycenie oraz jasność a następnie z menu „Korekcja” wybierz tę funkcję.

W wyświetlonym oknie wyreguluj suwaki w celu uzyskania najlepszego efektu.

Możesz użyć przycisku „Resetuj” aby zresetować ustawienia suwaków do wartości początkowych.

Kliknij przycisk „Zastosuj” aby zaakceptować ustawienia lub przycisk „Anuluj” aby zrezygnować z regulacji.


3.Balans kolorów

Funkcja ta umożliwia dobranie odpowiednich proporcji kolorów. Wybierz zdjęcie, na którym chcesz wyregulować balans kolorów a następnie z menu „Korekcja” wybierz tę funkcję.

W wyświetlonym oknie wyreguluj suwaki w celu uzyskania najlepszego efektu.

Możesz użyć przycisku „Resetuj” aby zresetować ustawienia suwaków do wartości początkowych.

Kliknij przycisk „Zastosuj” aby zaakceptować ustawienia lub przycisk „Anuluj” aby zrezygnować z regulacji.


4.Regulacja poziomów

Funkcja ta umożliwia regulację poziomów dla danego zdjęcia na trzech podstawowych kanałach: czerwony, zielony, niebieski był też na jednym wspólnym kanale. Wybierz zdjęcie, na którym chcesz wyregulować poziomy a następnie z menu „Korekcja” wybierz tę funkcję.

W wyświetlonym oknie wybierz kanał a następnie wyreguluj suwaki dla poziomów wyjścia i wyjścia w celu uzyskania najlepszego efektu.

Możesz użyć przycisku „Resetuj” aby zresetować ustawienia suwaków do wartości początkowych.

Kliknij przycisk „Zastosuj” aby zaakceptować ustawienia lub przycisk „Anuluj” aby zrezygnować z regulacji.

Wybór laboratorium

Możliwe jest wykonanie odbitki na papierze firmy KODAK.

Klikając na logo KOSZALIN/DARŁOWO wybieramy papier danej firmy, który odnosi się do wszystkich plików przygotowanych do wysłania w jednym zleceniu.

Tworzenie zamówienia

W tym miejscu możesz edytować swoje zamówienie i dla każdego zdjęcia znajdującego się albumie określić parametry zamówienia.

Parametry możesz ustawiać dla:

 1. Podświetlonej aktualnie miniatury
 2. Dla grupy podświetlonych miniatur
 3. Dla wszystkich zdjęć znajdujących się w albumie po zaznaczeniu pola „Zastosuj dla wszystkich zdjęć”

Do parametrów jakie możesz przypisać do każdej odbitki należą:

 • Format
 • Ilość odbitek
 • Gradacja zdjęcia (rodzaj papieru)
 • Tonacja zdjęcia (opcja kolorystyczna)
 • Dopasowanie
 • Ramka
 • Redukcja czerwonych oczu

Opcja „Dopasowanie do formatu 2:3” służy do wykonania odbitki z proporcjami boków zdjęcia 2:3. Jest to bardzo ważna funkcja, ponieważ większość aparatów cyfrowych wykonuje zdjęcia z proporcjami boków 3:4. Aby dopasować typowy format cyfrowy do typowej odbitki 2:3 (np.: odbitka 10x15cm) należy liczyć się z nieznacznym przycięciem dłuższych boków oryginalnego obrazka z pliku cyfrowego. Symulują to czerwone linie na miniaturkach. Jeżeli opcja zostanie wyłączona a proporcje pliku wynoszą 3:4 otrzymasz odbitkę z białymi marginesami wzdłuż krótszych boków.

Opcja „Dopasowanie do formatu 2:3” jest domyślnie włączona !


Stworzone zamówienie możesz w każdej chwili zapisać na dysku przy pomocy przycisku „Zapisz”

Możesz także otworzyć istniejący już album korzystając z opcji „Otwórz” i następnie dla niego rozpocząć bądź kontynuować tworzenie zamówienia

Zamówienie możemy wyczyścić czyli powrócić do domyślnych ustawień

Możliwe jest również stworzenie kopi danej odbitki

Przeglądanie historii zamówień

Już nie musisz się zastanawiać, czy Twoje zlecenie zostało wykonane czy nadal oczekuje w kolejce. Możesz bez problemu przeglądać historię Twoich dotychczasowych zamówień lub sprawdzić status danego zlecenia.

Historię zamówień wyświetlamy przy pomocy przycisku:

Możesz również przejść do historii z poziomu menu programu wybierając Zamówienie -> Historia

Aby przejrzeć historię zamówień niezbędne jest połączenie się z serwerem. W tym celu musisz zalogować się do swojego konta w programie.

Okno Logowania zostanie automatyczne wyświetlone po wybraniu opcji Historia.

Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do dotychczasowej historii swoich zleceń.

Zlecenia możesz sortować (rosnąco bądź malejąco) według:

 • Daty przyjęcia
 • Daty realizacji
 • Statusu
 • Laboratorium

Raport zamówienia

W każdej chwili będąc w trybie składania zamówienia masz dostęp do raportu dotyczącego bieżącego zlecenia.

Raport zamówienia wyświetlamy przy pomocy przycisku

Możesz również przejść do raportu z poziomu menu programu wybierając Zamówienie -> Raport

W raporcie wyświetlane jest podsumowanie tworzonego zamówienia.

Otrzymasz czytelne zestawienie przedstawiające ile odbitek, w jakich formatach zamówiłeś oraz jaki będzie całkowity koszt realizacji zlecenia

Oczywiście każdy raport może zostać wydrukowany (przycisk ).

Dostęp do opcji „Drukuj” jest także z poziomu menu Zamówienie -> Drukuj.

Potwierdzenie zamówienia

Jeśli ustawiłeś już parametry odbitek dla zdjęć znajdujących się w zamówieniu możesz rozpocząć proces wysyłania zdjęć na serwer, klikając przycisk

Zanim jednak zdjęcia zostaną wysłane program wyświetli okno potwierdzające zamówienie.

Aby wyeliminować ewentualne pomyłki u góry okna zostanie wyświetlone szczegółowe podsumowanie zlecenia, które pomoże Tobie w zweryfikowaniu poprawności zlecenia.

Podsumowanie przedstawia informacje o wybranych formatach, ilościach i papierach.

W tym oknie możesz także ustawić dodatkowe parametry zlecenia.

W tym miejscu możesz wpisać dodatkowe uwagi dotyczące Twojego zlecenia, które chciałbyś przekazać do laboratorium fotograficznego.

Wykonane odbitki mogą trafić do Twych rąk na jeden z trzech sposobów:

 1. Odbiór osobisty – Wybierając tą opcję zobowiązujesz się do odbioru zdjęć w danym laboratorium.
 2. Wysyłka pocztą (priorytet) - Zlecenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną jako paczka priorytetowa na adres podany w formularzu rejestracyjnym lub inny wskazany w polu „Dodatkowe uwagi.”
 3. Wysyłka pocztą (polecony) - Zlecenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną jako paczka polecona na adres podany w formularzu rejestracyjnym lub inny wskazany w polu „Dodatkowe uwagi.”

Jeśli zechcesz poprawić parametry zamówienia kliknij przycisk

a powrócisz do trybu składania zamówienia.

W celu zatwierdzenia zamówienia i rozpoczęcia procesu wysyłania kliknij przycisk

Logowanie

Każdorazowe wysyłanie pakietu odbitek jest poprzedzane logowaniem do utworzonego w programie konta użytkownika. Zalogowanie do systemu jest możliwe tylko z aktywnym połączeniem internetowym.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem i nie posiadasz jeszcze własnego konta kliknij „Zarejestruj się”

Jeśli nie pamiętasz hasła a chciałbyś je odzyskać kliknij „Zapomniałem hasła”

Aby program automatycznie przy każdym następnym logowaniu wypełniał pola Twoimi danymi zaznacz

Rejestracja nowego użytkownika

Aby zostać użytkownikiem fotolabus.pl i w prosty sposób zamawiać odbitki nie ruszając się z domu załóż konto w programie.

W tym celu wypełnij formularz rejestracyjny, dostępny po kliknięciu na link widoczny w oknie Logowania.

Pamiętaj o dokładnym wypełnieniu formularza!

Informacje podane przy rejestracji są domyślnymi danymi wykorzystywanymi przy wysyłaniu wywołanych zdjęć lub wystawianiu faktury, dlatego też prosimy o podawanie prawdziwych informacji.

Pola oznaczone * są polami, które koniecznie trzeba wypełnić, aby rejestracja powiodła się.

Jeśli za wykonane zlecenie chcesz otrzymywać fakturę VAT zaznacz pole:

a następnie wpisz dane firmy.

Jeśli proces zakładania nowego konta przebiegnie pomyślnie na adres mailowy zostanie wysłana informacja zwrotna zawierająca potwierdzająca rejestrację.

Przypomnienie hasła

Funkcja ta pozwala Tobie na odzyskanie zgubionego bądź zapomnianego hasła do Twojego konta w programie.

Wystarczy kliknąć na link widoczny w oknie Logowania:

a następnie wypełnić formularz.

Aby odzyskać hasło należy podać swój login i adres e-mail, który został podany podczas rejestracji konta.

Odzyskane hasło zostanie wysłane na adres e-mail podany podczas zakładania konta.

Wysyłanie plików

Po zalogowaniu aplikacja automatycznie przystąpi do wysyłania wybranych plików na serwer. W tym czasie nie należy zamykać połączenia z Internetem, dopóki proces przesyłania nie zakończy się sukcesem.

W przypadku utracenia połączenia zostaniesz poinformowany o zaistniałej sytuacji stosownym komunikatem, a proces przesyłu zostanie wstrzymany dopóki nie rozwiążesz problemu z połączeniem do sieci. Jeśli połączenie zostanie odzyskane aplikacja będzie kontynuować wysyłanie zdjęć.

Oczywiście w każdej chwili możesz sam anulować przesyłanie plików. Po potwierdzeniu akcji zostaniesz przeniesiony do okna składania zamówienia. W przypadku przerwania wysyłania, zamówienie jest anulowane a pliki, które zostały przesłane już na serwer zostaną skasowane.

Oprócz widocznego paska postępu wyświetlane są przydatne parametry dotyczące przesyłu takie jak:

 • Prędkość
 • Pozostały czas
 • Ilość przesłanych kilobajtów

Jeśli po skończeniu wysyłania na ekranie pojawi się taki oto komunikat, oznacza to, że wszystkie pliki bezpiecznie trafiły na serwer i oczekują na realizację.

Po potwierdzeniu zostaniesz przeniesiony do okna, w którym będziesz mógł stworzyć kolejny album z zdjęciami do wysłania do laboratorium.